Eventsjukvård

Tel. 076-79 72 216

Eventsjukvård Jämtland AB

Din vårdgivare på eventet

Lite information om vår verksamhet och hur vi jobbar.

Vi anpassar vår personal och utrustning efter uppdragstyp, publikmängd och miljö.

 

Olika uppdragstyper - flexibelt tänkande

Vi jobbar i ett mobilt koncept där all vår utrusning är enkel att förflytta och bygga upp. På större event vill man som regel ha en fast ”baspunkt” t.ex. ett tält dit arrangör och besökande alltid vet att hjälp finns att få, om olyckan skulle vara framme. Vi har tält utrustade med belysning, värme och upp till 24 bårplatser. Vi har som mål att jobba minst två och två. Gruppernas kompetens varierar beroende på arrangörens behov.

Eventsjukvård Jämtland har en bred personalgrupp kompetensmässigt, detta ger oss stor flexibilitet att bemöta arrangörens behov, gällande regler för olika arrangemang.

 

Våran grupp består av Sjukvårdare, Undersköterskor, Ambulanssjukvårdare, Sjuksköterskor, Läkare och Brandpersonal.

Vår sjukvårdspersonal har ändamålsenlig utrusning för sitt uppdrag.

Våra väskor är enhetligt packade, allt för att göra det så smidigt som möjligt.


Vi hyr även ut sjukvårdsväskor, defibrillatorer till tävlingar och event.

Vi är utrustade med de mesta. Hör av dig vid frågor.


Till fordon har vi Nillssons V70 karosseri ambulans. De är som rullande sjukvårdsrum för våran mobila verksamhet.


Bilarna är utrustad efter de ambulansriktlinjer gruppen valt att följa och uppfyller de krav på innehåll som Socialstyrelsens har för ambulanssjukvård.

Bilarna är godkänd för transport av sjuka och skadade på bår, företaget har även utryckningsdicpens reg. på bilarna.

 

Lite om vår utrusning

Packplanen för bilarna innehåller ca1123 artiklar. Med utrusningen kan vi

skapa fri luftväg, assistera andning, TPAK, administrera akutläkemedel, vätsketillförsel, defibrillator, övervakningsutrusning, omläggningmaterial för sår-/brännskada, Tourniqet, ögonskölj, aktiva värmefiltar/kuddar, ryggbräda, Scoop-bår, SAM splint, SAM pelvic sling, Qvik-splint, vacuumutr., brandsläckare, brandfilt,

S-cut, radioutrustning, GPS, mm.

Synbarheten är viktig när det är mycket folk i rörelse.

Våran klädsel är enhetlig och anpassningsbar efter uppdrag och miljö

 

Alla våra sjukvårdare bär kläder med texten "Eventsjukvård"/"Eventsjukvård Jämtland" även titel kan finnas synbar på ryggen. På vänster axel har vi våran blåa/vita logga.

Sjukvårdarna kan öka sin synbarhet med varselvästar.


Där inte väg finns, har vi andra hjälpmedel att förflytta skadade och sjuka.


Vid snöterräng tar vi oss fram med skoter och pulka, övrig tid använder vi oss av fyrhjuling med vagn för att transpotera sjuka och skadade.

Vi håller även i utbildningar inom förstahjälpen och självskydd mot brand.


Vi sammarbetar även med andra företag gällande utbildning,

och försäljning av defibrilatorer samt hjärt-lungräddningsmatriel.


Hör av er om behov finns av grund- eller repitionsutbildning inom området.

Bakgrund till gruppen

Gruppen startade 2012, idag är vi en egen privat vårdgivare och följer Socialstyrelsers allmänna råd och föreskrifter.

Företaget har valt att specialisera sig inom eventsjukvård, dvs. sjukvård som bedrivs ute på arrangemang. 


Uppdragsgivare från ca 61 olika arrangemang har valt anlita oss, vi deltar på ca 37 arrangemang, som innefattar ca 78 uppdragsdagar och vi sysselsätter ca 181 arbetspass per år.

Vi är idag en av de största aktörerna inom eventsjukvård i norrland.

 

Syftet med företaget är att ge förstahjälpen, sjukvård vid skador och akut sjukdom i samband med vid stora och små arrangemang, samt sprida kunskap om förstahjälpen. Gruppen skall också arbeta i ett förebyggande genom risk- och organisationsbedömning.

Vårt mål är att öka säkerheten vid offentliga och enskilda arrangemang.